Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://greenfamily.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. Győrfi Orsolya egyéni vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető adatai
Cégnév: Győrfi Orsolya e.v.
Székhely: 1162 Budapest, Istráng utca 37/A
Nyilvántartási szám: 54640610
Adószám: 55898232-1-42
Elektronikus levélcím: familygreen.info@gmail.com

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2019.03.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a https://greenfamily.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfeleket (továbbiakban: Felhasználó) össze kösse a takarítási szolgáltatást végzővel (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

  • Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1 A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából a Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Ajánlatkérés felület), ahol ajánlást tud kérni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kitölti az üres mezőket az Adminisztrációs felületen, az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot pontosan megjelöli/leírja, majd leadja az így kitöltött Ajánlat kérést.

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  • Helyszíni, kézpénzes fizetés
  • Banki átutalás

4.1.2 A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott
díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

5.2.1. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, így 0%-os áfás számlát állít ki.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.

6.2. A Takarítási Szolgáltatás végén az átadásnál jelezheti a Felhasználó a szolgáltató felé, hogy a szolgáltatással nem elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:

A kifogásolt takarítási szolgáltatásokat elfogadható szinten azonnal javítja. Ezt követően újra átadja a Felhasználónak.

6.3.1. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).

6.3.2 A Szolgáltató az átadás és a helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget és kártérítést nem vállal.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Az ajánlatnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

7.2. Az igényelt szolgáltatást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3. Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy
sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Ajánlat alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.

7.5. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a
Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat az Ajánlásnak megfelelően.

8.2 Biztosít a helyszínen hideg, illetve meleg vízvételi helyet, szennyvíz leengedő helyet, valamint külön igény esetén a Felhasználó által preferált tisztítószereket, eszközöket. Amennyiben a Szolgáltató nem ismeri az adott eszköz vagy tisztítószer felhasználásának/használatának módját, úgy köteles azt teljes körűen bemutatni azt.

8.3. A szolgáltatás megrendelésének törlésére ingyenesen az időpont előtt 48 órával van lehetőség. A felhasználó/megrendelő 24 órával a szolgáltatás elvégzése előtt a szolgáltatás díjának 50%-át, 24 órán belül 100%-át köteles megfizetni

8.4. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott ajánlást az előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről a Felhasználót, mellyel egy időben új időpontot is biztosít.

10. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

10.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.2. A Felhasználó a Weboldalon megadott adatokat harmadik személynek nem adja át. A weboldal szolgáltatásain kívüli más termék vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing, illetve reklámtevékenység céljából nem használja fel.

10.3 A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

10.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

10.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó igényét felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
12.2. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.
Hatálybalépés:2019.03.01.

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://greenfamily.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. Győrfi Orsolya egyéni vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető adatai
Cégnév: Győrfi Orsolya e.v.
Székhely: 1162 Budapest, Istráng utca 37/A
Nyilvántartási szám: 54640610
Adószám: 55898232-1-42
Elektronikus levélcím: familygreen.info@gmail.com

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2019.03.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a https://greenfamily.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfeleket (továbbiakban: Felhasználó) össze kösse a takarítási szolgáltatást végzővel (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

  • Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1 A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából a Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Ajánlatkérés felület), ahol ajánlást tud kérni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kitölti az üres mezőket az Adminisztrációs felületen, az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot pontosan megjelöli/leírja, majd leadja az így kitöltött Ajánlat kérést.

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  • Helyszíni, kézpénzes fizetés
  • Banki átutalás

4.1.2 A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott
díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

5.2.1. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, így 0%-os áfás számlát állít ki.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.

6.2. A Takarítási Szolgáltatás végén az átadásnál jelezheti a Felhasználó a szolgáltató felé, hogy a szolgáltatással nem elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:

A kifogásolt takarítási szolgáltatásokat elfogadható szinten azonnal javítja. Ezt követően újra átadja a Felhasználónak.

6.3.1. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).

6.3.2 A Szolgáltató az átadás és a helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget és kártérítést nem vállal.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Az ajánlatnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

7.2. Az igényelt szolgáltatást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3. Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy
sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Ajánlat alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.

7.5. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a
Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat az Ajánlásnak megfelelően.

8.2 Biztosít a helyszínen hideg, illetve meleg vízvételi helyet, szennyvíz leengedő helyet, valamint külön igény esetén a Felhasználó által preferált tisztítószereket, eszközöket. Amennyiben a Szolgáltató nem ismeri az adott eszköz vagy tisztítószer felhasználásának/használatának módját, úgy köteles azt teljes körűen bemutatni azt.

8.3. A szolgáltatás megrendelésének törlésére ingyenesen az időpont előtt 48 órával van lehetőség. A felhasználó/megrendelő 24 órával a szolgáltatás elvégzése előtt a szolgáltatás díjának 50%-át, 24 órán belül 100%-át köteles megfizetni

8.4. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott ajánlást az előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről a Felhasználót, mellyel egy időben új időpontot is biztosít.

10. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

10.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.2. A Felhasználó a Weboldalon megadott adatokat harmadik személynek nem adja át. A weboldal szolgáltatásain kívüli más termék vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing, illetve reklámtevékenység céljából nem használja fel.

10.3 A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

10.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

10.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó igényét felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
12.2. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.
Hatálybalépés:2019.03.01.


email